Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. januar 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timers reglen til en 225 timers regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende forældreansvar m.v.)

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og Lederne) i Ydelsesudvalget har modtaget Udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service (Ændring af 450 timers reglen til en 225 timers regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende forældreansvar m.v.).

Arbejdsgiversiden i Ydelsesudvalget finder, at lovforslaget er udmøntet i overensstemmelse med den politiske aftale om at forbedre forholdene i ghettoområderne og styrke integrationen, der blandt andet skal få personer væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser.

KONTAKT
Publiceret:
18. januar 2011