Fortegnet billede fra S: De unges ledighed er faldet

Socialdemokraterne viser i annoncer, at ledigheden blandt unge er stigende, men tallene indeholder både studerende og førtidspensionister

Socialdemokratiet viser i helsides annoncer, at unges ledighed er steget voldsomt de seneste par år. Dokumentationen er de såkaldte AKU-tal, der bygger på interview gennemført af Eurostat.

Det betyder, at tallene indeholder f.eks. både studerende og førtidspensionister. Viser man i stedet tallene for, hvor mange der er registreret som ledige, så viser det sig, at ledigheden for de unge toppede allerede for et halvt år siden.

ANM: Unge ledige ifølge S er AKU-ledigheden for unge ml. 15-29 år, unge ledige er ekskl. studerende er AKU-ledigheden fratrukket ledige studerende – denne gruppe kan have en anden aldersafgrænsning. AKU-ledigheden er 1.000 personer. Unge ledige officielt er nettoledigheden for unge 15-24-årige tillagt aktiverede i samme aldersgruppe – bruttoledigheden opgjort i fultidspersoner.
KILDE: Danmarks Statistik (AKU1. AKU49, AULK01 samt AUK03)

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Ledigheden for de unge er heldigvis toppet for flere måneder siden.

Det kan i nogle situationer være nødvendigt at bruge de AKU-tal, som Socialdemokraterne bruger i annoncen, men det er kun i situationer, hvor man skal sammenligne tal på tværs af landene, hvor der ikke findes sammenlignelige tal for den registrerede ledighed. Og det er jo ikke tilfældet her.”

Arbejdsmarked
24. januar 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk