Efterlønsordningen er en fejlkonstruktion – ja til udspillet fra regeringen

Forslag til en hurtigere indfasning af Velfærdsforliget og en gradvis afskaffelse af efterlønnen.

Regeringen har i dag fremlagt forslag til en tilbagetrækningsreform. Reformen består af tre dele:

  1. Fremrykning af Velfærdsaftalen, således at indfasningen af en lidt højere folkepensionsalder påbegyndes i 2019 i stedet for 2024. Fra 2022 følges Velfærdsaftalens alder for folkepension.
  2. En gradvis afvikling og udskydelse af efterlønnen for alle, der er mellem 45 og 56 år. Ingen ændring i efterlønnen for 57-årige eller ældre.
  3. Indførelse af seniorførtidspension der giver hurtigere og enklere adgang til fleksjob og førtidspension for dem, der har behov og er mindre end fem år fra folkepensionsalderen.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Al snak om vækst er netop kun snak, hvis vi ikke får flere til at arbejde mere. Regeringen har i dag leveret et solidt bidrag til økonomisk holdbarhed og et fundament for vækst og velstand for alle.

Danmark skal generobre en plads, hvor velstand, uddannelse og levealder er i top. Vi skal tænke nyt, så den stigende levealder ikke bliver set som et problem, men bliver en del af løsningen. Med dagens udspil, har regeringen startet det rigtige sted.

Efterlønsordningen er en fejlkonstruktion, der betaler raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet. Samtidig er den kun til rådighed for dem, der er medlem af en a-kasse og som 30-årige kan overskue, at tilmelding til efterlønsordningen er økonomisk attraktivt for den enkelte. Det er simpelthen en god idé at indføre en målrettet seniorførtidspension, der er til rådighed for alle, der mister erhvervsevnen i årene op til folkepensionsalderen.”

Arbejdsmarked
25. januar 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk