EU skal give hinanden håndslag på bedre konkurrenceevne

En EU pagt for konkurrenceevnen er et rigtigt svar på EU’s og Danmarks udfordringer

Den tyske kansler Angela Merkel har fremlagt en skitse til en EU-pagt for konkurrenceevnen. I skitsen foreslås det bl.a:

  • At følge udviklingen i de enkelte landes arbejdsomkostninger og produktivitet.
  • At afskaffe ordninger, hvor lønnen stiger automatisk (indeksering).
  • At gennemføre en gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer og uddannelser.
  • At tilbagetrækningsalderen skal stige med levealderen
  • At sikre balance på de offentlige finanser

På et møde i midten af marts forventes drøftelserne om skitsen fortsat blandt EURO-landene med henblik på at pagten kan gøres færdig i forbindelse med EU-topmødet den 24.-25. marts. Pagten vil dækkes EURO-zonen, men lande uden for, såsom Danmark, vil have mulighed for at tilslutte sig pagten.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:
”Det er den rigtige vej frem for Europa og for Danmark, at der nu sættes fokus på at styrke erhvervslivets konkurrenceevne. Det er afgørende, at Danmark søger indflydelse på udformningen af pagten og tilslutter sig den, da dansk økonomi er helt afhængig af udviklingen i Europa og en stabil kronekurs i forhold til euroen.

Der lyder allerede nu advarsler om, at der lægges op til indgreb i arbejdsmarkeds parters frie forhandlingsret. I så fald ville DA også være imod. Men fakta er, at EU Traktaten fastlægger lønspørgsmål som et nationalt anliggende, hvilket vil sige, at det altid er op til Danmark og de øvrige medlemsstater selv. En pagt for konkurrenceevnen vil ikke ændre ved dette”.

EU og internationalt
10. februar 2011
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk