Arbejdsgiversiden i BER (DA, LH og SALA) har den 11. februar 2011 svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.)

Arbejdsgiversiden i BER (DA, LH og SALA har modtaget høring vedr. høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.).

Arbejdsgiversiden i BER (DA, LH og SALA) har i den anledning ingen bemærkninger til udkast til lovforslag.

KONTAKT
Publiceret:
16. februar 2011