Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. januar 2011 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Høringssvar på forslag til ændring af lov om sygedagpenge (større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Resumé

Arbejdsgiversiden i BER (DA, Lederne og SALA) har gennem Beskæftigelsesrådet modtaget høring om ændring af lov om sygedagpenge (større fleksibilitet i opfølgning og indsats).

Lovforslaget udmønter den del af den politiske aftale om nye rammer for sygefraværsindsatsen, hvor der er fokus på fleksibilitet i opfølgning og indsats.

PDF-format

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
7. januar 2011