Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. december 2009 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Bekendtgørelsen om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller gradvist vender tilbage i arbejde

DA har gennem BER modtaget høringen om udkast til ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant- og starthjælp, sygedagpenge samt ledigheds- og særlig ydelse til personer, der deltager i tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller gradvist vender tilbage i arbejde.

DA har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen, da udmøntningen i bekendtgørelsen ligger sig op ad lovforslag L 165.

KONTAKT
Publiceret:
11. december 2009