BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2010

  • Svagere fald i beskæftigelsen
  • Mindste fald inden for serviceprægede erhverv

Beskæftigelsen på DA-området faldt 2,6 pct. fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 ifølge DA's BeskæftigelsesIndikator.

Sammenlignet med de markante fald de foregående fem kvartaler er der tale om en væsentlig afdæmpning i udviklingen. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 4,7 pct. fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 3,8 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 0,5 pct. i samme periode. Serviceprægede erhverv havde dermed også fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 det laveste fald blandt de tre hovedbrancher.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Hovedstaden (4,3 pct.) og lavest i Region Nordjylland (0,9 pct.). I Region Syddanmark, Sjælland og i Region Midtjylland og var faldene på henholdsvis 3,9 pct., 2,9 pct. og 2,3 pct. fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. februar 2011
LÆS MERE
Pr­intvenlig Statistik-NytTabellerDokumentation