Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

DA har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.).

Udkast til lovforslaget implementerer den politiske aftale om modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring.

DA har i den anledning ingen bemærkninger til udkast til lovforslag.

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
23. februar 2011