Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar svaret Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

DA har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.).

Udkast til lovforslaget implementerer den politiske aftale om modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring.

DA har i den anledning ingen bemærkninger til udkast til lovforslag.

KONTAKT
Publiceret:
23. februar 2011