KonfliktStatistik 4. kvartal 2010

  • Næstlavest konfliktomfang i statistikkens levetid

I 4. kvartal 2010 var der 42 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.760 tabte arbejdsdage. De involverede i gennemsnit 48,4 personer og var gennemsnitligt af 1,1 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger for et 4. kvartal var dermed det næstlaveste i 10 år, jf. figuren. I 2010 var der samlet 300 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 16.286 tabte arbejdsdage. Omfanget var dermed det næstlaveste siden statistikkens start i 1991.

Der var 21 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2010, svarende til halvdelen af det samlede antal arbejdsstandsninger. Tabellen side 2 viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2007.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger og udkommer dags dato.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2010 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
1. marts 2011
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel