Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. marts 2011 svaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens grønbog om modernisering af EU’s politik for offentlige indkøb

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med frist den 23. februar 2011 fremsendt grønbog i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal beklage det sene svar.

DA har som hovedregel alene generelle bemærkninger i forhold til de dele af grønbogen, som vedrører krav om sociale forhold, sociale standarder, herunder vedrørende beskæftigelses- og arbejdsforhold som krav eller processer i forbindelse med offentlige indkøb.

Det bør efter DA’s opfattelse være den mest effektive virksomhed også på tværs af landegrænserne, der får offentlige ordrer. Det offentlige marked er stort i Europa, og det vil svække udviklingen af det private erhvervsliv og det private erhvervslivs konkurrencekraft i Europa, hvis det offentlige marked i Europa ikke reelt er omfattet af en almindelig konkurrence på pris og kvalitet også for så vidt angår sociale vilkår.

Det vil samlet set ikke gavne gennemførelsen af de offentlige opgaver, at offentlige myndigheder f.eks. opstiller eller får adgang til at stille yderligere sociale krav til leverandører. Det vil skade erhvervsudviklingen i Europa, og det vil gøre offentlige myndigheders og virksomhedernes drift dyrere og tungere at administrere.

Virksomhederne skal naturligvis leve op til de krav, der følger af lovgivningen og de kollektive overenskomster eller aftaler, som de måtte være bundet af, men arbejdsgiverne er modstandere af, at offentlige myndigheder stiller andre betingelser til virksomhederne, som de skal leve op til for at komme i betragtning til en ordre ud over forhold, der er knyttet til pris og kvalitet.

En af de negative konsekvenser af sådanne krav er, at virksomhederne kan opleve mange forskellige sociale regelsæt i form af sociale krav for at drive virksomhed i Europa, alt efter hvilken offentlig myndighed man nu skal være leverandør til.

DA mener f.eks., at det kun er den private virksomhed selv, der kan bedømme, hvem der mest hensigtsmæssigt skal ansættes i virksomheden.

Såfremt sådanne krav stilles på tværs af landegrænserne, vil dette indskrænke konkurrencen og skabe forskelsbehandling. Det sociale område, herunder løn og arbejdsvilkår, er jo præget af stor diversitet i medlemsstaterne.

I forhold til de i grønbogen stillede spørgsmål er visse navnlig relevante i forhold til det sociale område.

DA skal således for så vidt angår spørgsmål 79, 82.2 og 82.4 stille sig afvisende over for at slække kravene om, at ordregivende myndigheds krav skal være knyttet til kontraktens genstand.

I relation til spørgsmål 69 og 74-76 er det DA’s opfattelse, at f.eks. sociale hensyn vedrørende beskæftigelse og arbejdsforholdene ikke skal stilles som krav ved offentlige indkøb, ej heller via europæisk plan.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. marts 2011