Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. marts 2011 svaret Integrationsministeriet i sagen om

forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Den foreslåede udvidelse af målgruppen for integrationsloven og danskuddannelsesloven for EU-borgerne er en udmøntning af de særlige regler for fri bevægelighed i EU.

Det er positivt, at målgruppen justeres, så borgere, der er i landet for at påbegynde et arbejde samtidigt kan påbegynde danskundervisning, herunder intro-dansk ved ankomsten til Danmark.

Det vil understøtte en positiv introduktion og fastholdelse af nye medarbejdere fra EU-lande og deres eventuelle medfølgende familie i landet.

DA skal opfordre til, at ændringen aktivt kommunikeres til relevante myndigheder og institutioner som f.eks. Work in Denmark Centrene og International Citizen Service, herunder hvilken dokumentation EU-borgere skal fremvise for at dokumentere ophold i landet.

KONTAKT
Publiceret:
6. marts 2011