Arbejdsgivere og lønmodtagere betaler lige meget

Arbejdsgiverne er ikke sluppet billigt, som hævdet af S og SF, men har betalt 750 mio. kr. til genopretningspakken

Politiken skriver i dag, 07.03.11, at Socialdemokratiet og SF anklager regeringen for at ramme lønmodtagerne hårdere end arbejdsgiverne. Baggrunden er, at regeringen i genopretningspakken begrænsede retten til at fradrage fagligt kontingent til 3.000 kr. pr. person pr. år. Det er beregnet til at give statskassen 750 mio.kr. og rammer medlemmerne af de dyreste fagforeninger, mens medlemmerne af de billigere slipper.

Samtidig besluttede regeringen at arbejdsgiverne skulle rammes gennem ”en forhøjelse af private og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkeds formål m.v. med henblik på at opnå et samlet provenu på 750 mio kr. Heri vil indgå en begrænsning af arbejdsgivernes fradrag for faglige kontingenter i den skattepligtige indkomst”. Den beslutning er udmøntet med finanslovsaftalen for 2011, hvor arbejdsgiverne fik forlænget den periode, hvor de skal betale sygedagpenge fra tre uger til fire uger og to dage. Det er beregnet til at give staten et provenu på 750 mio. kr.

Havde regeringen søgt at få penge i kassen ved at indføre en tilsvarende grænse for arbejdsgivernes kontingent, ville det ikke have givet noget provenu, da arbejdsgivernes samlede faglige kontingenter ligger på ca. 700 – 1000 kr. pr. per medarbejder.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Arbejdsgiverne har systematisk reduceret omkostninger og kontingent gennem de seneste 30 år til omkring en tredjedel af det kontingent, man kendte i klassekampens æra. En begrænsning på fradragsretten til 3000 kr. pr. medarbejder ville i dag være et slag i luften.

Lønmodtagerne og arbejdsgiverne betaler krone for krone det samme til genopretningspakken. Vi har med beklagelse accepteret vores regning til genopretningspakken ud fra det helhedssyn, at dansk økonomis troværdighed ikke kunne holde til det underskud, der tegnede sig”.

Arbejdsmarked
7. marts 2011
KONTAKT