Danske job og velstand på spil

Eurolandenes statschefer forhandler i dag kl. 17.00 om fremtidens økonomiske samarbejde i Europa

Statscheferne fra Euro-landene vil i dag forhandle en konkurrenceevnepagt på plads, som skal lægge linjen for det fremtidige økonomiske samarbejde i Europa – og derved Europas fremtidige velstand.

Det forventes, at den endelig pagt bliver formelt vedtaget på det kommende Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011.

Det var oprindeligt kansler Merkel og præsident Sarkozy der fremlagde ideen om et styrket økonomisk samarbejde med det formål at undgå gentagelser af den økonomiske krise EU har været igennem.

Pagtens mål er, at

  • fremme konkurrenceevnen
  • fremme beskæftigelsen
  • bidrage til bæredygtige offentlige finanser
  • styrke den finansielle stabilitet
  • Hensigten er, at de deltagende lande selv identificerer de nødvendige reformer og årligt lader sig evaluere ud fra overordnede mål og fælles indikatorer for konkurrenceevne, herunder f.eks. udviklingen i arbejdsomkostninger.

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er afgørende for såvel beskæftigelsen som væksten i Europa, at der er enighed om den økonomiske kurs. Som den seneste tid har vist, kan intet land stå alene.

Der har været rygter om, at aftalen kunne udgøre en trussel for det danske forhandlingssystem. Det er uden hold i virkeligheden. Parternes autonomi er slået fuldstændigt fast i EU-traktaten og i pagten.

En pagt uden dansk deltagelse vil være en hel uoverskuelig trussel for dansk erhvervsliv og for den danske velfærd. Vi skal derfor øjeblikkelig vise vilje til at tilslutte os aftalen om et tættere økonomiske samarbejde. Det vil være et signal om, at Danmark vil føre en ansvarlig økonomisk politik.

Både i Danmark og i resten af Europa er der brug for mere vækst og økonomisk ansvarlighed, hvis ikke hele Europa skal ende i en fattigdomsfælde med endnu større arbejdsløshed til følge.”

EU og internationalt
11. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk