Danmark må med i aftale om vækst og økonomisk politik

Eurolandene har nu den pagt på plads, der sætter rammen for det økonomiske samarbejde. Danmark bør tilslutte sig, mener DA

Eurolandene har afsluttet forhandlingerne om den økonomiske pagt. Pagten godkendes endeligt på EU-topmødet den 24 marts 2011, hvor ikke euro-lande, herunder Danmark, kan tilslutte sig.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Konkurrenceevnepagten viser den rette vej frem for Europa og Danmark. Vi får ikke velfærd og beskæftigelse, hvis ikke vi skaber rammer, der gør det fornuftigt for virksomhederne at investere i Europa.

Danmark bør nu tilslutte sig pagten og dermed sende et klart signal om, at vi også vil være et attraktivt sted for virksomhederne at investere. Hvis ikke vi tilslutter os, vil det skabe stor usikkerhed om Danmarks situation.

En dansk tilslutning til pagten vil samtidig være en adgangsbillet til, at vi kan få indflydelse på det videre arbejde med at bringe Europa på fode igen. Et arbejde som ikke mindst er i dansk interesse.

Med den nu fremlagte pagt bør enhver påstand om at EU vil gribe ind i det danske forhandlingssystem være manet i jorden. Der er intet i aftalen, der strider mod, at overenskomsterne alene er en sag for arbejdsmarkedets parter.”

EU og internationalt
12. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk