Troværdig udgiftsstyring er en del af kuren

Finansministeren foreslår ny udgiftsstyring. Det må være slut med det offentlige tag-selv-bord

Finansministeren foreslår nu en langt stærkere styring af de offentlige udgifter, så både staten, regionerne og kommunerne holder sig inden for de fastlagte målsætninger. Ministeren siger samtidig, at den hidtidige styring ikke har været god nok og ikke lever op til fremtidens behov.

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Selv under de mest optimistiske scenarier kommer dansk økonomi til at bevæge sig på en knivsæg de næste årtier.

Uanset hjemlige reformer, så bliver der ikke råd til at fortsætte det offentlige tag-selv-bord.

Vi har på arbejdsmarkeds- og socialområdet ordning efter ordning, der er blevet meget dyrere end forventet. Når vi står med så alvorlige problemer, som vi gør i dag, kan en stor del tilskrives de seneste 20 års manglende styring.

I en international verden, bliver en troværdig udgiftspolitik stadig vigtigere. Det gælder også i forhold til at fastholde og tiltrække virksomheder, der kan skabe vækst og private arbejdspladser i Danmark.

Det er derfor overordentlig positivt, at regeringen forud for vækstkommissionens endelige rapport nu spiller ud med forslag om en troværdig udgiftsstyring.”

Arbejdsmarked
14. marts 2011
KONTAKT