Vækstforum bliver vanskelig at komme uden om

Vækstforums formandskab har udsendt oplæg til sidste møde. Det indeholder de forslag, som en fremtidig regering uanset farve nødvendigvis må forholde sig til

Vækstforums formandskab og sekretariat har udsendt oplæg til det sidste møde på fredag. Oplægget indeholder en ramme for en meget mere vækstorienteret politik i Danmark:

 • Fokus er på at forbedre rammerne for vækst for alle virksomheder. Offentlige beslutningstagere kan ikke forudsige erhverv, der bliver vindererhverv.
 • Konkurrencen i den private sektor skal styrkes. Det er særligt med fokus på byggeri, detailhandel, sundhed og indenlandsk transport.
 • Konkurrencen i den offentlige sektor skal øges blandt andet gennem udbudspligt for alle opgaver, hvor det er muligt.
 • Bedre uddannelse fra folkeskolen til universiteterne. Ikke gennem flere penge, men bedre udnyttelse af de mange penge.
 • Styrket innovation
 • Flere vækstvirksomheder
 • Afskaffelse af efterlønnen
 • Reform af førtidspension og fleksjob
 • Skat der øger tilskyndelsen til at arbejde, uddanne sig, gøre en ekstra indsats og investere
 • Stram styring af de offentlige udgifter
 • Afdæmpet lønudvikling
 • Miljømæssig bæredygtig fremgang

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vi kan nu i et enkelt dokument se, at Danmark har en vej ud af vækstfælden. Hvis forslagene fra Vækstforum bliver omsat til politisk handling, så vil det føre til øget vækst og velstand.

De forslag, som her er lagt frem, er udtryk for den lige vej til vækst. Hvis man af politiske grunde vil fravælge nogle af temaerne, så bliver vejen blot længere og mere træls.

Det er beklageligt, at fagbevægelsen har valgt at vende arbejdet i Vækstforum ryggen, for det er endt med et ganske solidt resultat”.

Arbejdsmarked
15. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Ny vækst i Danmark - udkast til hovedkon­klusioner