Små skridt mod bedre arbejdsmiljø

Ny aftale om arbejdsmiljø har gode takter, men anerkender ikke det store arbejde for arbejdsmiljø, der sker i virksomhederne. Samtidigt stiger bødeniveauet, uden at det overhovedet dokumenteres, at det har nogen effekt.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i dag en bred aftale om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020.

Aftalen indebærer bl.a., at arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes de virksomheder, som har problemer med arbejdsmiljøet – det såkaldte risikobaserede tilsyn.

Efter aftalen skal Arbejdstilsynet i højere grad medvirke til, at udenlandske virksomheder, der arbejder på kortere kontrakter, f.eks. byggekontrakter, er registreret efter gældende regler og generelt bliver mødt med en lige så effektiv kontrol som virksomheder, der på permanent basis arbejder ud fra Danmark.

Konsulent Maja Bejbro Andersen:

”Godt arbejdsmiljø skabes først og fremmest i virksomhederne selv, og arbejdsmiljøet i Danmark er faktisk i topklasse. Der er stadig for meget gammeldags kontrol i aftalen i stedet for i højere grad at afsætte ressourcer til at sætte ind, hvor problemerne ligger. F.eks. er det spild af ressourcer, at alle virksomheder også fremover skal besøges, uagtet at de ikke tidligere har haft problemer med arbejdsmiljøet.

Vi finder det yderst kritisabelt, at der med aftalen introduceres et differentieret bødesystem, som vil medføre en generel stigning i bødeniveauet. Domstolene har allerede i dag hjemmel til at fastsætte høje bøder, og samtidig kan det ikke dokumenteres, at et højere bødeniveau har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet.

Det er udmærket, at Arbejdstilsynet nu skal gøre mere for at sikre, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, er registrerede og lever op til de krav, som gælder alle virksomheder i Danmark. Men aftalen flytter ikke tilstrækkelig rundt på ressourcerne til, at gøre denne indsats troværdig.

Det gode i aftalen er først og fremmest, at virksomhederne ved, hvad de skal styre efter frem til 2020. Det er desuden positivt, at der indføres en bagatelgrænse, så Arbejdstilsynet ikke længere giver påbud for ubetydelige forseelser.”

Arbejdsmiljø
22. marts 2011
KONTAKT
LINKS
Strategi for arbejdsmiljø­indsatsen frem til 2020