Oppositionen misbruger ministersvar

De, som vælger at gå på efterløn, har kun et marginalt højere sygefravær, end de, der fortsætter med at arbejde

Beskæftigelsesminister Inger Støjbergs (V) svar til Arbejdsmarkedsudvalget udlægges i dag af fagbevægelsen og oppositionen som et bevis for, at efterlønnerne har et tre gange så højt sygefravær som dem, der ikke går på efterløn.

Svaret til Arbejdsmarkedsudvalget tog udgangspunkt i sygefraværet for sygedagpengemodtagere. Men langt fra alle, der bliver syge, ender på sygedagpenge. 40 procent af sygefraværet er af kort varighed. Samtidig skal man sammenligne det sammenlignelige. F.eks. er køn og arbejdsfunktion ikke det samme for de, der vælger at blive i beskæftigelse som for de, der vælger efterløn.

DA har sammenlignet det tidligere års sygefravær blandt nye efterlønsmodtagere med sygefraværet for dem, der ikke gik på efterløn på DA-området.

  • Nye efterlønsmodtagere på DA-området havde i gennemsnit 11 sygedage i året forud for den frivillige tilbagetrækning. De, som fortsatte med at arbejde, havde 7,5 sygedage
  • Korrigerer man for kønsforskelle og arbejdsfunktioner, indsnævres forskellene betydeligt

Lille forskel i sygefravær

Gns. antal fraværsdage 2008

Arbejdere

Funktionærer

I alt

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Nye Efterløns-modtagere i 2008

12,9

12,4

8,3

8,9

11,0

Øvrige 60-64-årige

9,5

11,1

4,8

7,1

7,5

ANM.: Nye efterlønsmodtagere er de personer i DA’s FraværsStatistik, som påbegyndte et efterlønsforløb i 2009. Populationen til sammenligning er de 60-64-årige i FraværsStatistikken, som ikke overgik til efterløn året efter. Personer i støttet beskæftigelse i 2008 er sorteret fra lige som personer, der gik på efterløn før 2009 ikke indgår. Endelig bemærkes, at aldersfordelingen er omtrent den samme for de to analyserede grupper.

KILDE: Sammenkørsel af DA FraværsStatistik 2008 og Beskæftigelsesministeriets DREAM-register.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Oppositionen griber efter halmstrå i deres stadigt mere krampagtige og uansvarlige forsvar for efterlønsordningen. Senest har de vredet og drejet et ministersvar vedrørende sygefraværet for nye efterlønsmodtagere og påstår, det beviser, at efterlønnere er en særlig udsat gruppe.

Det er ikke rigtigt.

Forskellen på dem, der vælger efterløn, og dem, der fortsætter med at arbejde, er minimal. Ser man på de kvindelige arbejdere, der gik på efterløn i 2009, så havde de et sygefravær året forud på 12,4 dage. Kvindelige arbejdere i samme aldersgruppe, der valgte at fortsætte på arbejdsmarkedet, havde et sygefravær på 11,1 dage i gennemsnit.

Der er kun marginale forskelle på sygefraværet for dem, der går på efterløn og dem, der fortsætter arbejdslivet. Og slet slet ikke en forskel, der kan retfærdiggøre, at staten betaler raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet i utide.

Efterlønnen er en fejlkonstruktion, der gør Danmark fattigere.”

Arbejdsmarked
17. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Sygefraværet for dem, der går på efterløn, og dem, der arbejder videre
LINKS
Ministerens svar i Arbejdsmark­edsudvalget