Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. marts 2011 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Bemærkninger til ”Notat vedrørende implementering af det reviderede forældreorlovsdirektiv”

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA’s bemærkninger til det af Beskæftigelsesministeriet udarbejdede notat til brug for arbejdsgruppen under Implementeringsudvalget om det reviderede forældreorlovsdirektiv.

Indledningsvis skal DA anføre, at parterne endnu ikke har tilendebragt drøftelserne om en aftaleimplementering af direktivet. Endelig tilbagemelding på dette punkt vil ske den 31. marts 2011.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
18. marts 2011