Unge snydes ikke for uddannelse

Af chefkonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening

De seneste ugers polemik på Jydske Vestkystens debatsider efterlader det indtryk, at de unge lades i stikken, fordi de ikke har en praktikplads i en virksomhed. Heldigvis er det ikke rigtigt. Der er ingen unge i Danmark, som ikke kan gøres deres erhvervsuddannelse færdig.

Unge uden praktikplads kan fortsætte deres uddannelse i skolepraktik. Mange kommer efterfølgende i praktik på en såkaldt restuddannelsesaftale.

Sandheden er, at det er lykkedes for regeringen i samarbejde med bl.a. DA at øge antallet af praktikpladser i 2010 med 22 pct. i forhold til 2009. Det er sket på trods af en økonomisk krise, der har betydet færre ordrer og derved færre arbejdsopgaver for elever i virksomhederne.

I dag søger 8.000 elever en praktikplads. Det er mange, men man skal huske på, at disse unge ikke står i kø i månedsvis. Der sker løbende en stor udskiftning. Efter 3 måneder er kun hver femte elev praktikpladssøgende.

Vi vil gerne have, at færre elever står i kø til en praktikplads. Løsningen er, at vi i Danmark skal blive enige om en vækstdagsorden, fordi alene flere ordrer og opgaver på virksomhederne skaber flere praktikpladser. Ved siden af skal det praktikpladsopsøgende arbejde og tæt kontakt til virksomhederne fastholdes.

Socialdemokraterne og SF vil - ved brug af sociale klausuler ved offentligt byggerier - tvinge virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Klausuler vil få den modsatte effekt. Tvang vil modarbejde virksomhedernes nuværende sociale engagement og føre til, at virksomhederne kun ansætter elever i forbindelse med offentlige opgaver og ikke, når der er en ledig praktikplads, fordi pladsen skal gemmes til et senere udbud.

Bragt i Jydske Vestkysten 20. marts 2011