DA: For stor ungdomsledighed i EU

DA præsenterer i Bruxelles konkrete bud på hvordan de unge får bedre muligheder på arbejdsmarkedet og hvordan EU-landene kan reducere den alt for høje unge-ledighed.

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer fra Danmark, Polen og Ungarn mødes i dag den 24. marts 2011 på det sociale topmøde med EU-regeringschefer, kommissionsformand Barroso og rådspræsident Van Rompuy.

Temaet for mødet er, hvordan man kan sikre mere vækst og beskæftigelse i Europa. DA vil sætte særligt fokus på unge erhvervsuddannede, som også i fremtiden vil udgøre omkring halvdelen af arbejdsstyrken.

Regeringscheferne vil senere skulle give deres opbakning til:

  • Konkurrenceevnepagten
  • En uddybning af det økonomiske samarbejde
  • Arbejdsmarkedsreformer der styrker vækstpotentialet og beskæftigelsen – EU2020

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Når en femtedel af Europas ungdom i dag står uden et job og arbejdsstyrken samtidigt bliver reduceret med 40 mio. over de kommende årtier, så skal der handles.

Vores besked til topmødet er, at vi i langt højere grad bør sikre, at alle unge i folkeskolen får et grundlag for at kunne gå videre i uddannelsessystemet. Vi skal sikre, at mange flere opnår uddannelser og kompetencer, som virksomhederne vil efterspørge i fremtiden. Og vi skal sikre et arbejdsmarked med mange jobåbninger.

DA mener også, at der er behov for at vurdere, om vi får valuta for de midler, der bliver investeret i uddannelserne i Europa, eller om vi blot uddanner unge til ledighed.

I Danmark, hvor vekseluddannelsessystemet er en grundsten i erhvervsuddannelserne, er 90 pct. af de unge hurtigt i job efter endt uddannelse. Det kan andre lære af.”

EU og internationalt
24. marts 2011
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk