Handicappede er ikke ramt hårdere af krisen end andre

Danskere med fysiske og psykiske handicap er ikke blevet hårdere ramt af de senere års krise på arbejdsmarkedet end resten af befolkningen, viser ny rapport.

SFI’ s belyser i ny rapport ”Handicap og beskæftigelse”, der udkommer i dag, udviklingen mellem 2002 og 2010 i antallet af personer med et handicap eller længerevarende helbredsproblem og sammenligner beskæftigelsesudviklingen for personer med og uden et handicap.

Beskæftigelsen for personer med handicap er stadig lavere end for ikke-handicappede: I 2010 havde 47 pct. af personer mellem 16 og 64 år et arbejde mod 77 pct. af personer uden handicap.

Mens der i 2002 var 5,9 pct. med psykisk lidelse blandt personer med handicap, er der i 2010 14,5 pct. Blandt de beskæftigede er der sket en markant holdningsændring i forhold til personer med psykiske problemer: I 2018 svarede 64,6 pct., at de i nogen eller høj grad er betænkelige ved at arbejde sammen med en kollega med psykiske udsving – det tal var i 2010 faldet til 56,4 pct.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er glædeligt, at rapporten fra SFI slår fast, at personer med de største handicaps ikke er blevet ramt hårdere af krisen end alle andre. Det viser, at virksomhederne har fastholdt det sociale engagement også i kriseperioder.

Det er også fint, at virksomhederne bliver mere åbne over for at ansætte personer med psykiske handicap, men det er et område, hvor vi kan blive bedre. Tallene viser, at der er behov for en stor oplysningsindsats på dette felt”.

Arbejdsmarked
29. marts 2011
KONTAKT
LINKS
SFI: Handicappede og beskæftigelse