Indvandrerbørn svigtes fortsat i folkeskolen

4 ud af 10 elever med indvandrerbaggrund læser meget dårligt. Det er en fremgang fra 2000, hvor det var 5 ud af 10. PISA-etnisk 2009 viser også, at der fortsat er betydelige forskelle mellem elever uden indvandrerbaggrund og elever med indvandrerbaggrund, når de forlader folkeskolen.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort PISA-etnisk. Undersøgelsen viser i øvrigt:

  • På 9 år er andelen af funktionelt dårlige læsere faldet med 11 procentpoint for tosprogede elever. For elever uden indvandrerbaggrund er der et fald på 4 procentpoint
  • Elever med dansk baggrund har stort set ikke rykket sig i læsning fra 2000 til 2009, mens der er en lille fremgang for tosprogede elever
  • Både elever uden indvandrerbaggrund og elever med indvandrerbaggrund klarer sig ringere i matematik i 2009 end i 2000
  • Både elever uden indvandrerbaggrund og elever med indvandrerbaggrund klarer sig bedre i naturfag i 2009 end i 2000

PISA-etnisk er baseret på interview af knap 6.000 15-16-årige elever og 2.400 forældre ved 285 skoler.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Der er fremgang, men resultatet er ikke godt nok. Med de enorme ressourcer, der er investeret i folkeskolen, og den fokus der har været på netop eleverne med indvandrerbaggrund, er fremgangen for forsvindende lille. 4 ud af 10 elever med indvandrerbaggrund svigtes stadig af folkeskolen.

Hvis vi skal gøre os håb om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal fuldføre en uddannelse, så skal unge kunne læse langt bedre end det, vi ser i PISA 2009.

Kommunerne står derfor som i 2000 fortsat med en uløst opgave, som de skal holdes fast på.

Især set i lyset af at der i dette øjeblik er knap 70.000 indvandrere og efterkommere på vej gennem folkeskolen, skal denne opgave prioriteres højt.

Problemerne fra folkeskolen må kommunerne ikke eksportere ind på ungdomsuddannelserne. Det er kommunernes ansvar at sikre, at unge der forlader folkeskolen har kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommunerne står overfor at skulle indføre vurderinger af uddannelsesparathed. Første afgørende test er derfor, hvordan kommunerne håndterer dette i netop disse uger.

Regeringen skal derfor i det annoncerede udspil på området monitorere kommunernes resultater og følge op på kommuner, der ikke leverer”.

Uddannelse
1. april 2011
KONTAKT
LÆS MERE
PISA-etnisk 2009