Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. april 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om orienteringsskrivelse om fleksjob

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 21. marts 2011 sendt et udkast til orienteringsskrivelse om fleksjob på virksomheder, der ikke er overenskomstdækkede i skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

DA har i den forbindelse følgende bemærkninger:

DA finder, at det i tilknytning til afsnittet øverst side 2 om, at arbejdsgiveren har ret til tilskud fra kommunen til eksempelvis indbetaling til en pensionsordning bør tilføjes, at arbejdsgiverens ret til tilskud også skal gælde i tilfælde, hvor arbejdsgiveren har en pligt til at efterbetale pensionsbidrag m.v., der skulle have været betalt.

Denne problemstilling er relevant for sager, der er håndteret i henhold til den retsstilling, der var før den nye dom.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
4. april 2011