Vækst er vejen til flere ældre i job

Af chefkonsulent, Erik Simonsen, DA

Poul Andersen er i ”Synspunkt” den 7. april i Fyns Stiftstidende fortørnet over, at ud af 250 spørgsmål har ingen spurgt ham, om ældre bliver forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet.

Det kunne jo være, fordi de fleste journalister ikke vurderer, at det er et væsentligt spørgsmål. Kun ca. 1 pct. af medarbejderne over 50 år i Danmark føler sig forskelsbehandlet på grund af alder. Der er det laveste omfang i EU.

Der er forbud mod at forskelsbehandle på grund af alder i Danmark. Var der et omfattende problem, så ville fagbevægelsen forhåbentligt hjælpe sine medlemmer med at rejse de konkrete sager, men der er kun få sager.

På Poul Andersens foranledning har beskæftigelsesministeren afgivet et svar i Folketinget, som viser, at blandt 1.900 58-årige, der blev afskediget i 2008, havde 1.713 i 2009 opnået lønindkomst fra ordinær beskæftigelse. I gennemsnit gik der under 2,5 måned inden de var tilbage i job.

Ledigheden for 58-årige er lavere end for 28-årige. Alle disse facts viser, at vi ikke har et særskilt problem med at sikre ældre medarbejdere job.

Alt for mange ældre har desværre mistet deres job i de senere år. Men det gælder også midaldrende og unge. Der er brug for at forbedre grundlaget for at skabe job i Danmark. Sker det ikke, så vil Danmark fortsat tabe job til udlandet, og det vil også ramme ældre medarbejdere.

Desværre mangler vi fortsat at se politisk vilje fra S/SF til at sikre bedre rammevilkår for det private erhvervsliv. Erhvervslivet har brug for den stribe af reformer, som Vækstforum har efterlyst. Erhvervslivet har ikke brug for nye skatter og ufleksibel regulering, som S/SF’s ”Fair Løsning” i alt for høj grad indeholder.

Bragt i Fyens Stiftstidende d. 13. april 2011