Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. februar 2011 svaret Arbejsmarkedsstyrelsen i sagen om

udkast til lov om ændring af lov om syge-dagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v)

Resumé

Arbejdsgiversiden (DA, SALA og Lederne) i Beskæftigelsesrådet (BER) har gennem Ydelsesudvalget modtaget høring på udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v).

Høringssvar i PDF-format

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
8. februar 2011