Vismænd tilslutter sig reformvejen

Vismændene blåstempler tilbagetrækningsreformen og ønsker styr på de offentlige udgifter

Vismandsrapporten, der i dag er til diskussion i Det Økonomiske Råd, peger på reformer på arbejdsmarkedet som den primære vej til at løse dansk økonomis udfordringer.

Rapporten påviser, at de, der er på vej på pension, kan se frem til et længere otium end både tidligere og kommende generationer. Den hurtigere indfasning af Velfærdsforliget trækker derfor i retning af en mere ligelig behandling mellem nuværende og fremtidige pensionister.

Vismændene påpeger samtidig, at konjunkturerne nu er så robuste, at de nødvendige finanspolitiske stramninger er forsvarlige.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Alt taler for, at man burde afskaffe efterlønnen. Når det ikke er muligt, viser Vismandsrapporten, at den netop vedtagne ændring af efterlønnen er et fornuftigt skridt, fordi den øger arbejdsstyrken og yder et stort bidrag til at skabe finanspolitisk balance.

Vismændene påviser, at Danmark har udsigt til underskud på den offentlige saldo så langt, som det er muligt at se frem. Vi kan ikke fortsætte med at bygge gæld op uden det vil få store negative konsekvenser for borgere og virksomheder, når finansmarkederne fælder dom.

Rapporten viser, at den reformdagsorden, som Regeringens er slået ind på med dagpengereform og ændring af efterlønnen, er den rigtige og det primære værktøj til at løse udfordringerne for dansk økonomi.

Konjunkturerne er nu så robuste, at de nødvendige finanspolitiske stramninger er forsvarlige. I DA læses diskussionsoplægget sådan, at der advares mod det ekstra offentlige merforbrug, der ligger i S-SF planen”.

Arbejdsmarked
31. maj 2011
KONTAKT
Daglig leder af Direktionssekretariatet
Christina Bjørnbak Hallstein
33 38 94 84
cbh@da.dk
LINKS
Dansk økonomi Forår 2011