BeskæftigelsesIndikator på DA-området 1. kvartal 2011

  • Svagere fald i beskæftigelsen
  • Svag vækst i beskæftigelse inden for bygge- og anlæg

Beskæftigelsen på DA-området faldt 1,9 pct. fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Sammenlignet med de markante fald, som er set siden andet halvår 2008, er der tale om en væsentlig afdæmpning i udviklingen. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 3,3 pct. fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 0,6 pct. over samme periode. Det er første gang siden 4. kvartal 2007, at BeskæftigelsesIndikatoren viser en tilvækst i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen med 1,6 pct. fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Hovedstaden (2,3 pct.) og lavest Region Midtjylland (0,3 pct.). I Region Nordjylland, Region Syddanmark og i Region Sjælland var faldene på henholdsvis 1,3 pct., 1,4 pct. og 1,7 pct. fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. I tabellerne i ’læs mere boksen’ er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
31. maj 2011
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel 1 (brancher)Tabel 2 (regioner)