Regeringen må gribe ind over for lukkedage

Nu må regeringen få vendt de seneste års voldsomme stigning i antallet af lukkedage i daginstitutionerne.

I dag og i morgen kæmper socialminister Benedikte Kiær og finansminister Claus Hjort Frederiksen med kommunerne om at nedbringe antallet af lukkedage i daginstitutionerne. Det sker som led i de økonomiforhandlinger regeringen for tiden fører med Kommunernes Landsforening.

En undersøgelse lavet for pædagogernes fagforening BUPL har vist, at 34 procent af kommunerne i år har øget antallet af lukkeuger i sommerferien i 2011. Selv om kommunerne tidligere har fået 65 millioner kroner til at afskaffe løsrevne lukkedage.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

Kommunernes brug af lukkedage og –uger har nået et fuldstændigt uacceptabelt omfang. Og det er sket på trods af tidligere aftaler om netop at begrænse antallet af lukkedage. Denne udvikling er helt uholdbar.

Regeringen må derfor nu gribe ind over for kommunernes umådeholdne brug af lukkedage.

Fagforeninger og arbejdsgivere har gennem overenskomsterne sikret, at man på arbejdspladsen lokalt kan aftale ferie og fridage, så det stemmer med både medarbejdernes ønsker og virksomhedens behov.

Det er derfor helt uacceptabelt, at kommunerne via deres lukkepolitik reelt lægger beslag på den fleksibilitet, virksomheder og medarbejdere har aftalt. Medarbejdernes adgang til relevante og fleksible pasningstilbud i daginstitutionerne er et afgørende element for et fleksibelt og effektivt arbejdsmarked.

Arbejdsmarked
3. juni 2011
KONTAKT