Aftale forpligter kommuner til at overholde regler om lukkedage

Der skulle trusler om lovindgreb til, før kommunerne indgik en aftale, der mindsker antallet af lukkedage.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har i dag indgået aftale om rammerne for økonomien i kommunerne næste år. Aftalen indebærer syv milliarder ekstra til anlægsinvesterninger på blandt andet børneområdet.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er meget positivt, at regeringen har lagt pres på kommunerne for at reducere lukkedagene i daginstitutionerne. Det viser respekt for den fleksibilitet, der er afgørende for et moderne arbejdsmarked.

Men det er beklageligt, at kommunerne ikke af egen drift vil leve op til borgernes rimelige forventning om et pasningstilbud, der matcher familiernes og arbejdsmarkedets behov. Det har været nødvendigt at true med lovindgreb på området.

DA lægger vægt på, at der sker et markant skift i retning af afskaffelse af lukkedagene. I de tilfælde, hvor kommunerne fortsat vælger at lukke for pasningen, er det afgørende, at der tages udgangspunkt i ”kundernes” behov og ikke kommunernes ønske om at få budgetter og personalepolitik til at hænge sammen.

Hvis en kommune lukker institutionerne skal det ske på en måde, der reelt sikrer behovet for at samordne familieliv og arbejdsliv. Det vil sige, at familier, der er ramt af lukning af den sædvanlige institution oplever et alternativt pasningstilbud fra kommunen, der både er spændende for børnene og praktisk for forældrene.”

Arbejdsmarked
4. juni 2011
KONTAKT