Opsang fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen anbefaler Danmark at følge reformkurs

EU-Kommissionen har i dag præsenteret konkrete anbefalinger til hvert medlemsland.

Nogle af Danmarks største udfordringer består i, at arbejdsstyrken i 2040 næsten vil være 5 pct. lavere end i dag. Beskæftigelsesfrekvensen er kun 40 pct. for de 60-64-årige, og de mange ressourcer Danmark bruger på uddannelse giver ikke et tilstrækkeligt afkast.

Kommissionen anbefaler bl.a. Danmark, at:

  • Sætte mere fart i reformer, der kan udvikle kvaliteten af uddannelsessystemet, herunder at få reduceret frafaldet
  • Udfase efterlønsordningen og reformere førtidspensions- og fleksjobordningen
  • Reducere de offentlige budgetunderskud, bl.a. ved at styrke kontrollen med de regionale og kommunale budgetter gennem en lovgivning, der fastsætter bindende flerårlige budgetlofter

Chefkonsulent Karen Roiy:

”Det er sørgeligt, at det endnu en gang er blevet påvist, at Danmark ikke får nok ud af de midler vi poster i udannelsessystemerne.

Internationalt set er de danske udgifter til uddannelse allerede høje. Der er derfor behov for en mere kvalificeret diskussion om investeringer i uddannelse, og for at sikre, at unge tidligt erhverver sig de grundlæggende kompetencer, som er afgørende for, at de kan gennemføre videre uddannelse.

EU-Kommissionens anbefalinger, om at sikre bedre resultater på uddannelsessiden er derfor en tiltrængt opsang.”

EU og internationalt
7. juni 2011
KONTAKT
LINKS
EU-Kommisionens anbefalinger