Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. juni 2011 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om

Udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

DA har modtaget udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

DA er positiv over for digitale løsninger, der kan lette virksomhedernes administrative brug af VEU.

Det fremgår af udkast til bekendtgørelsen, at en arbejdsgiver, der angiver ansøgning om godtgørelse eller tilskud til befordring, skal informere deltageren om indholdet af ansøgningen.

DA finder, at det, at arbejdsgiveren skal informere deltageren om indholdet af hver enkel ansøgning, er et skærpet krav, og at det kan betyde at den administrative besparelse, der er i den digitale sagsgang, modvirkes.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
10. juni 2011