Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juni 2011 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i Forbindelse med repatriering m.v.).

DA har modtaget høring vedr. forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering m.v.).

DA har ingen bemærkninger til udmøntningen af den politiske aftale.

KONTAKT
Publiceret:
10. juni 2011