Markante forbedringer i arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet tages alvorligt af både virksomheder og medarbejdere, og det giver resultater, viser ny spørgeskemaundersøgelse.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har offentliggjort deres 5. årsrapport om udviklingen i arbejdsmiljøet fra 2005 til 2010.

Undersøgelsen viser, at de beskæftigede oplever en generel forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og at betydeligt færre oplever et ergonomisk belastende arbejde.

Undersøgelsen viser endvidere, at der er en stigning blandt beskæftigede, der siger, de oplever mobning og støj og at der ikke er noget signifikant fald i anmeldepligtige arbejdsulykker.

Arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig:

”Det er utroligt positivt at virksomhedernes og medarbejdernes indsats omkring psykisk arbejdsmiljø og tungt belastende arbejde har båret frugt. Arbejdsmiljøet i Danmark er i verdensklasse, og det er glædeligt, at det fortsat bliver bedre.

Undersøgelsen fra NFA viser, at flere oplyser, at de oplever mobning, vold og trusler om vold. Det er helt uacceptabelt, hvis man mobbes, trues eller udsættes for vold på sin arbejdsplads. Heldigvis er det meget sjældent, at de oplevede problemer fører til varige skader.

Problemerne med vold, mobning og trusler især vedrører medarbejdere i den offentlige sektor, og at det især er offentligt ansatte som arbejder med sociale klienter eller kriminelle, der er ofrene. Hér er brug for en særlig indsats.

I takt med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres er det kun naturligt, at opmærksomheden rettes mod nye arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Således oplever flere støj som et problem på arbejdspladsen. Den teknologiske udvikling forbedrer løbende mulighederne for at reducere støjgener, og problemerne vil derfor blive mindre i takt med denne udvikling.

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at når man ser bort fra en stigning i faldulykker, der antages at være begrundet i det hårde vintervejr, har der været et fald på 1.000 anmeldte ulykker fra 2009 til 2010. Der er derfor også tegn på en positiv udvikling på ulykkesområdet.”

Arbejdsmiljø
9. juni 2011
KONTAKT
LINKS
Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø