Omlægning af praktikpladsordning skyld i dyk

Virksomheder venter med at indgå udannelsesaftale for at få 70.000 kr. i præmie pr. elev.

En omlægning af praktikpladsordningen kan være årsag til, at antallet af praktikpladser er faldet med 22 pct. ved udgangen af april 2011 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

En del virksomheder plejer at indgå aftale med elever i begyndelsen af året med henblik på, at eleverne starter i august eller september som led i virksomhedernes medarbejderrekruttering og uddannelsesprogram.

Virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale, kan få op til 70.000 kr. i præmie for hver ny elev, men en ny regel, der trådte i kraft ved årsskiftet fastslår, at der ikke må være mere end tre måneder fra aftalens indgåelse til elevens start i virksomheden.

Derfor venter mange virksomheder med at indgå uddannelsesaftaler, så de kan få del i den præmie, som de har fået stillet i udsigt som et led i Folketingets praktikpladsinitiativer.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er ikke overraskende, at den nye tre måneders regel har medført et dyk i antallet af praktikpladser i årets første måneder. Når mønstret i elev-ansættelserne er at starte elevprogrammer efter sommerferien, er det helt forventeligt, at virksomhederne nu indtænker den nye regel i deres ansættelsesterminer.”

Uddannelse
9. juni 2011
KONTAKT