Sociale klausuler skader mere end de gavner

Undervisningsministeren vil tvinge virksomheder til at tage elever. Nej til ”kvote-elever”, siger DA

Virksomheder skal oprette praktikpladser ved store offentlige byggeopgaver. Det kræver undervisningsminister Troels Lund Poulsen i dag ifølge dagbladet Politiken.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Brug af sociale klausuler ikke vil gavne oprettelsen af praktikpladser. Tværtimod.

Undervisningsministeren vil gøre socialt engagement til noget virksomhederne er tvunget til. Det kan få virksomhederne til at opgive det frivillige engagement og koncentrere sig om det tvungne. Det sociale engagement vil derved flytte fra de områder, der opleves naturlige på virksomheden til de områder, der er politisk og mediemæssig fokus på i den offentlige sektor.

Når frivilligt socialt engagement veksles til tvunget socialt engagement, er det mere sandsynligt, at det giver mindre end mere plads i virksomhederne til personer med særlige behov. Undersøgelser fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser f.eks., at der i dag er omkring 400.000 beskæftigede med nedsat erhvervsevne på almindelige vilkår.

Hvis det offentlige vil diktere, hvilke medarbejdere, der skal ansættes, så dikterer det offentlige også, hvem der ikke skal ansættes. Er undervisningsministeren også parat til at tage ansvar for, at f.eks. færdiguddannede ikke får et fast job, fordi der skal gøres mere plads til ekstra elever?

Eleverne skal vide, at de har en praktikplads, fordi virksomheden har brug for dem – ikke fordi virksomheden skal leve op til en social klausul.

Vi har ikke brug for ”kvoteelever”, der alene vil gøre statens nybyggerier dyrere og tungere at administrere.”

Mere viden

Arbejdspapir fra SFI viser, at næsten 400.000 med handicap eller nedsat erhvervsevne er ansat på danske virksomheder.

Uddannelse
15. juni 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden