Svarene blæser i sommerbrisen

Af Henrik Bach Mortensen, direktør Dansk Arbejdsgiverforening

Det er meget opløftende, at Ole Sohn, SF i flere artikler i Berlingske vedkender sig de grundlæggende udfordringer for dansk økonomi: Vi skal skabe vækst i de private erhvervsvirksomheder, hvis danskerne skal beholde en placering blandt de rigeste i verden, og det er afgørende at sikre holdbarhed i de offentlige finanser, hvis vi vil undgå massive rentestigninger.

Men selv efter mange ugers debat – senest på Folkemødet på Bornholm i debatartiklerne i Berlingske – kan det fortsat konstateres, at når det gælder de hårde realiteter, så blæser svarene fortsat i sommerbrisen.

Finansieringen af S-SF-planens massive udgiftløft er fortsat helt utilstrækkelig.

Det bliver et stadig større mysterium hvordan, der skal skaffes 15 mia. kr. fra øget arbejdsudbud. Hverken befolkningen, erhvervslivet – eller for den sags skyld S og SF’s folketingsmedlemmer – kan få noget at vide om, hvor pengene skal komme fra. Alle mulige ideer lanceres uden borgerne kan få vejledning om, hvad der vender op eller ned. Skal deltidsansattes tvinges til fuld tid? Skal de overenskomstdækkede på arbejdsmarkedet øge deres ugentlige arbejdstid med to en halv time om ugen?

Hvordan tænker Ole Sohn sig, at de offentligt ansatte skal arbejde smartere, så der kan effektiviseres for 9 mia. kr.? Hvordan kommer der meget hurtigt over 4 mia. i kassen fra de uddannelsespolitiske målsætninger, som regeringen og erhvervslivet i øvrigt er enige i? Hvordan kan indvandrerbefolkningen pludselig levere to en halv mia. til statskassen?

Det er jo ikke nok, at lægge fantasimilliarder sammen for at få kassen til at stemme. Der skal være realiteter bag. Alternativet til orden i statsfinanserne kan de græske, portugisiske og irske finansministre med smertelig erfaring forberede os på.

Problemet med arbejdsgivernes øjne er, at virksomhedernes mulighed for at øge væksten og oprettelsen af nye arbejdspladser bliver svækket, hvis statsfinanserne er ude af kontrol. For så ved vi af erfaring, at prisen for både virksomheder og borgere bliver endnu højere skatter eller offentlig låntagning, hvor vi alle bliver straffet af højere renteudgifter.

Desværre er viljen til at love konkret handling stærkere, når det gælder skatter. Blandt de mange mia. i nye skatter, som S-SF-planen vil indføre er det særlig bekymrende, at der opereres med afgifter, som direkte vil øge virksomhedernes udgifter til medarbejdere. Disse særlige arbejdsgiverbidrag vil straks og fuldt slå igennem som en forringelse af konkurrenceevnen.

Dermed er kursen sat mod tab af arbejdspladser, ikke mod vækst og velstand.

Bragt i Berlingske d. 29. juni 2011