Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. juni 2011 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om forsøg med mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel m.v.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 27. juni 2011 sendt et forslag til en forsøgsbestemmelse om mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel m.v. til høring i BER.

Forslaget udmønter forslag 3 fra aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra 4. maj 2011.

DA og SALA i BER har følgende bemærkninger:

DA og SALA finder, at forslaget om, at personer, der inden for de næste 6 uger er på vej i job, på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension, skal have en mindre intensiv indsats, svækker kravene til lediges rådighed og dermed bidrager til at øge ledigheden.

DA og SALA skal anbefale, at det skrives ind i bekendtgørelsen eller tydeliggøres i en vejledning, at der ikke kan stilles formelle krav til, hvordan dokumentationen af ”ordinær beskæftigelse på fuld tid” skal ske. Det må i høj grad være op til virksomhederne at vælge formen, f.eks. i form af e-mail eller sms m.v., samt at det skal være muligt, at arbejdsgiveren kan give et mundtligt tilsagn, som jobcentret så efterfølgende kan få bekræftet hos arbejdsgiveren.

Det bør endvidere være meget tydeligt, at der skal være ydelsesmæssige konsekvenser, hvis ikke jobcentret kan få en mundtlig aftale bekræftet af arbejdsgiveren.

DA og SALA har noteret sig, at der i stk. 5 er bestemmelser, som skal sikre, at jobcentrene kan beslutte, at såfremt jobcentret vurderer, at der er gode muligheder inden for personens faglige område så, kan den ledige fortsat være omfattet af det normale forløb med samtaler.

DA og SALA skal anbefale en ændring i formuleringen i stk. 5 1. punktum, således at ordret ”kan” ændres til ”skal”, således at jobcentret f.eks. i alle tilfælde, hvor en person misbruger muligheden for at blive undtaget, skal vende tilbage til det normale kontaktforløb. Efter

DA og SALA’s opfattelse er det ligeledes for snævert i stk. 5 nr. 2 kun at tale om gode muligheder inden for personens faglige område. Bestemmelsen bør omfatte gode muligheder inden for de faglige områder, hvor personen kan bestride et arbejde.

DA og SALA skal endvidere anbefale, at der bliver fulgt løbende op på hyppigheden af samtaler for gruppen, der er omfattet af muligheden for at blive at blive fritaget for det almindelige kontaktforløb. Der bør indarbejdes som et fast opfølgningspunkt

i jobindsats.dk, idet DA og SALA går ud fra, at forsøgsgruppen ikke længere vil indgå i opgørelser over rettidighed i målinger i jobindsats.dk.

Data herom skal efter DA og SALA’s opfattelse kunne holdes op over for tilsvarende tal fra arbejdsmarkedsbalancen. Der bør derfor også i stk. 5 nr. 2 om gode muligheder for beskæftigelse tilføjes ”, jf. arbejdsmarkedsbalancen”. Det er ligeledes væsentligt, at Arbejdsmarkedsstyrelsen følger op med en præcis vejledning, der kan tydeliggøre, hvordan i hvert fald begreber som ”misbrug af”, ”spekulation i forhold til”, ”være til fordel for” nærmere skal forstås.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
4. juli 2011