Personaleomsætning 2010

  • Faldet i tilgangen er stoppet
  • Tilgang på 19,5 pct.
  • Afgang på 24,3 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2010.

Den samlede tilgang var på 19,5 pct. i 2010 for hele DA-området, hvilket er 4,1 pct.point højere end tilgangen i 2009 jf. figuren nedenfor.

Tilgangen for arbejdere var 22,2 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 16,7 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2010 24,3 pct., hvilket er 2,9 pct. point mindre end 2009. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 28,2 pct. mens funktionærerne oplevede en afgangs- procent på 20,3 i 2010.

Fordelt på delbrancher ses den største tilgang i 2010 inden for vikarbureauer og arbejdsformidling på 75,4 pct., hvor den største afgang på 63,8 pct. også findes, jf. tabel 1. Den næststørste til- og afgang ses inden for hotel- og restaurationsvirksomhed med hhv. 46,7 og 39,5 pct. Den mindste tilgang ses inden for transport- middelindustrien med 7,0 pct., mens den mindste afgang ses inden for it-virksomhed på 13,6 pct.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2010 mellem 7,1 pct. og 10,0 pct. jf. tabel 2. Inden for alle tre hovedbrancher var til- og afgangen i de fire kvartaler tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personale- omsætning, som finder sted, når en medarbejder til- eller afgår fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme virksomhed en kortere periode flere år i træk, blive medregnet som stabile i års- statistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tilgået og afgået i de relevante kvartaler. Læs meget mere om metode og definitioner i læs mere boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2010, der udkommer samme dag som nyhedsbrevet, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
4. august 2011
LÆS MERE
Tabel 1Tabel 2Metode m.m.Printvenlig udgave