Få eksempler på forskelsbehandling

Ny årsrapport fra det nye Ligebehandlingsnævn viser, at der yderst sjældent forskelsbehandles på arbejdspladserne.

Ligebehandlingsnævnets modtog 286 klager i 2010. Det afviste 124 og afgjorde 122 sager – heraf fik de 58 medhold.

36 af disse var, ifølge Ligebehandlingsnævnet, blevet forskelsbehandlet på grund af køn, 17 på grund af alder eller handicap samt 5 på grund af etnicitet.

Der er tale om en stigning i antallet af sager, der afgøres i nævnet. Men Ligebehandlingsnævnet peger selv på, at det skyldes den økonomiske krise samt øget kendskab til nævnet, der blev oprettet 1. januar 2009.

Linda Rudolph Greisen, advokat:

”Vi har mistet 180.000 arbejdspladser på det private arbejdsmarked, og mere end en halv million danskere skifter hvert eneste år arbejdsplads. I det perspektiv er det heldigvis forsvindende få sager, hvor Ligebehandlingsnævnet finder, at der har været forskelsbehandling.

Stigningen i antallet af sager afspejler på ingen måde, at der er kommet mere forskelsbehandling på arbejdspladserne. Vi har på det danske arbejdsmarked ikke noget egentligt problem med forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, handicap eller etnicitet.

Når der en sjælden gang imellem sker uberettiget forskelsbehandling i forbindelse med en afskedigelse, er der foruden Ligebehandlingsnævnet også et fagretligt system, der kan tage hånd om problemet.”

Personale og administration
11. august 2011
KONTAKT
LINKS
Ligebehandl­ingsnævnets årsberetning 2010