Kommunalt sygefravær skal ned

Af direktør, Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening.

Sygefraværet i den kommunale sektor er væsentligt højere end i erhvervsvirksomhederne. Det er en belastning for økonomien i kommunerne, men det er også en byrde for samfundsøkonomien. For sygefraværet betyder udgifter, som borgerne ikke får noget for, og syge medarbejdere er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, som i de kommende år bliver stadig mere presset som følge af en faldende arbejdsstyrke.

Derfor er det selvfølgeligt positivt, at borgmester Michael Ziegler på KL’s vegne kan konstatere et vist fald i sygefraværet i kommunerne i en artikel i Børsen den 31. maj. Men der er fortsat meget at komme efter.

Det kommunale sygefravær er fortsat væsentligt højere end i erhvervsvirksomhederne. En reduktion i sygefraværet til niveauet i den private sektor ville øge det effektive arbejdsudbud med noget, der svarer til 5.000 personer (opgjort med tal fra 2008). Det er ikke noget ringe tal, når man tænker på, at den politisk aftalte tilbagetrækningsreform leverer 65.000 flere til arbejdsmarkedet.

At det kommunale sygefravær er en samfundsmæssig udfordring understreges også af, at de nye politiske aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti sætter særlig fokus på den kommunale udfordring. Her lægges op til, at kommunerne skal have yderligere økonomiske midler fra statskassen til arbejde med problemerne. Der skal kastes mere lys over de faktiske forhold på området gennem bedre statistisk belysning af fraværet i de forskellige kommuner, og kommuneforhandlingerne i 2012 skal også omfatte en nedbringelse af sygefraværet.

Uforklarligt højt

Det er meget relevant, at politikerne på Christiansborg tager ansvaret for en indsats mod det kommunale sygefravær. Statistikken viser både, at det samlede fravær er uacceptabelt højt, men også at der er helt uforklarlige og uforsvarlige variationer imellem kommunerne.

Sygefraværet i kommunerne varierer fra 15 dage om året, hvor det er størst til, 10 hvor det er lavest. Det betyder, at ansatte i kommunerne med lavest fravær er på job en hel arbejdsuge mere om året end i kommuner med det højeste sygefravær. Det er udtryk for en samfundsøkonomisk omkostning, der må gøres noget ved.

Kommunerne har en meget stor grad af frihed, og derfor må kommunerne også i højere grad selv bære det økonomiske ansvar for sygefraværet. Det derfor rigtigt set af regeringen og Dansk folkeparti, at sygefraværet blandt kommunalt ansatte bliver et tema i den kommende kommuneforhandling i 2012. Her bør de kommuner, der har et lavt sygefravær præmieres. Det kan gøres ved at tilbageholde en del af bloktilskuddet i forhandlingerne til dette formål.

Som i alle andre virksomheder er sygefraværet meget afhængig af den ledelsesmæssige indsats for at holde fraværet på et acceptabelt niveau. Der er ikke tvivl om, at det ledelsesmæssige fokus på opgaven netop kunne styrkes af økonomisk motivation. Og det gælder såvel den politiske ledelse i byrådet som de ansvarlige for den kommunale forvaltning.

Bragt i Børsen d. 1. juni 2011