Beskæftigelsesindikator på DA-området 2. kvartal 2011

  • Beskæftigelsesfaldet klinger af
  • Stigende beskæftigelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed nu to kvartaler i træk

Beskæftigelsen på DA-området faldt 1,4 pct. i årsperioden fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. De seneste 13 kvartaler har BeskæftigelsesIndikatoren således vist faldende beskæftigelse på DA-området set under ét.

Siden 4. kvartal 2009, hvor BeskæftigelsesIndikatoren viste et fald på 11,1 pct., er beskæftigelsesfaldet dog mindsket kvartal efter kvartal.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 2,9 pct. fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 1,6 pct. over samme periode, og beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed er nu steget i to kvartaler i træk. Inden for serviceprægede erhverv faldt beskæftigelsen med 1,1 pct. fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Sjælland (3,2 pct.) og lavest Region Nordjylland (0,1 pct.). I Region Midtjylland, Region Syddanmark og i Region Hovedstaden var faldene på henholdsvis 0,4 pct., 1,0 pct. og 1,2 pct. fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011.

I ’læs mere boksen’ til højre er Beskæftigelses Indikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2010 og 2. kvartal 2011, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
19. august 2011
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabel 1Tabel 2