Dansk Arbejdsgiverforening har sammen med Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) den 4. april 2011 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Ændring af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 med risikobaseret tilsyn i to spor m.v.)

Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Lederne og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) har følgende bemærkninger til det udkast til lovforslag, som blev modtaget den 23. marts 2011 om arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 med risikobaseret tilsyn i to spor m.v:

Organisationerne hilser et mere risikobaseret tilsyn velkomment. Ved at målrette tilsynsindsatsen mod virksomheder med de alvorligste arbejdsmiljøproblemer effektiviseres tilsynsindsatsen, ligesom det giver mere arbejdsmiljø for pengene.

Udvælgelsen af virksomheder vil ske med udgangspunkt i et indeks, som indeholder en række virksomhedsrettede og brancherettede parametre, og der vil blive lagt særlig vægt på det psykiske arbejdsmiljø.

Organisationerne skal opfordre til, at det indarbejdes som en forudsætning i lovforslaget, at parterne på arbejdsmarkedet inddrages i udformningen af dette indeks, således at normer og aftaler mellem parterne, herunder metodeudvalgets anbefalinger, kan indgå og lægges til grund.

Organisationerne er enige i, at klare, alvorlige og væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen skal kunne give anledning til effektive strafferetlige sanktioner. Straf bør følge dansk rets almindelige princip herfor – samme straf for samme forseelse. Kun på områder, hvor overtrædelser kan begrundes med økonomisk vinding eller lignende, bør dette princip fraviges, og dette er ikke gældende for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Det er desuden organisationernes opfattelse, at der ikke foreligger dokumentation for, at de skærpelser af bødeniveauet, som lovforslaget lægger op til, vil have nogen positiv, forebyggende effekt.

Der er allerede i dag hjemmel til at differentiere bødeniveauet i forbindelse med den konkrete strafudmåling, og der er derfor slet ikke behov for at indføre dette instrument.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
25. august 2011