Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. august 2011 svaret Beskæftigelsesministeriet, Juridisk, Arbejdsretligt og Internationalt Center i sagen om

Høring om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter)

DA har følgende bemærkninger til de foreslåede regler om risikovurdering af svejsning, som blev modtaget den 5. august 2011.

DA finder forpligtelserne til risikovurdering af svejsning alt for omfattende, som de fremgår af

”Artikel 4 Identificering af eksponering og vurdering af risici sammenholdt med”

”Bilag II Eksponering for elektromagnetiske felter i frekvensområdet fra 0 HZ til 100 KHZ”

”C. Kategorier af arbejdsudstyr eller –aktiviteter”

Risikovurderingen er bygget op omkring kategorier af arbejdsudstyr eller –aktiviteter.

Halvautomatisk punkt- og induktionssvejsning er placeret i kategori C 3), som omfatter aktiviteter, som kan overskride aktionsværdien og kræver særlig vurdering for at sikre, at eksponerings-grænseværdierne for sundhedsmæssige virkninger ikke overskrides.

Forpligtelsen til at foretage en særlig vurdering virker overvældende, idet der ikke er taget hensyn til svejseudstyrets tekniske karakter, hvilket kan medføre en række overflødige vurderinger, som kunne undgås, hvis forpligtelsen havde været angivet mere teknisk specifikt.

DA indstiller derfor, at

”C. Kategorier af arbejdsudstyr eller –aktiviteter” ikke bliver omfattet af direktivet, men i stedet fremgår af en teknisk vejledning til direktivet med et mere teknisk specifikt indhold.

KONTAKT
Publiceret:
26. august 2011