Politikere skræmmer unge fra uddannelse

Alle unge i erhvervsuddannelserne kan færdiggøre en uddannelse enten i skolepraktik eller ordinær praktik

Politikere fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har flere gange hævdet, at manglen på praktikpladser betyder, at de unge ikke kan færdiggøre deres uddannelse.

Det er ikke korrekt. Der er indført en uddannelsesgaranti, der betyder at de elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse og aktuelt mangler en praktikplads, kan fuldføre uddannelsen i skolepraktik.

For nogle elever kan det betyde, at de må flytte til en anden by og nogle skal også skifte til en beslægtet uddannelse.

På trods af krisen indgår virksomheder og elever mange nye uddannelsesaftaler. Antallet er ikke helt så højt som under højkonjunkturen, men højere end i 2003 til 2005.

Der er således sket en god stigning siden kriseåret 2009, hvor antallet af praktikpladser faldt drastisk.

Det nævnes ofte i pressen, at 10.000 elever på erhvervsuddannelserne søger praktikpladsplads og ikke kan komme videre med deres uddannelse. Men tallet 10.000 er stærkt vildledende.

Elever

Fradrag

Søgende

Elever registreret 1. juni 2011

9.600

Elever søgt under 2 mdr. (karensperioden)

2.300

7.300

Elever i skolepraktik

3.700

3.600

Elever tilbudt skolepraktik på deres igangværende uddannelse, men har afslået

1.700

1.700

Elever, der ikke er aktivt søgende

800

1.100

Elever der har sagt nej til skolepraktik i beslægtet uddannelse

1.100

0

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er uheldigt, når nogle politikere puster praktikpladsproblemerne op og samtidig sender et signal til de unge om, at de ikke kan få en uddannelse, fordi de aktuelt søger praktikplads. Det skræmmer unge fra at gå i gang med en uddannelse.

Sandheden er, at Folketinget for længst har indført en uddannelsesgaranti, så alle der er i gang med en erhvervsuddannelse også har mulighed for at afslutte deres uddannelse, selv om der er færre praktikpladser.”

Mere viden

2.300 elever har netop afsluttet deres grundforløb og har kun søgt praktikplads i kort tid. De fleste af disse elever indgår en uddannelsesaftale i løbet af kort tid, hvilket er grunden til, at disse elever også opgøres selvstændigt i Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik.

Kilde: UVM praktikpladsstatistik

3.700 er godt i gang med skolepraktik på en erhvervsskole indtil de får tilbudt en restuddannelsesaftale. De fleste elever slutter derefter deres uddannelse i virksomhedspraktik.

Kilde: UVM praktikpladsstatistik

1.700 elever har fået tilbudt skolepraktik på den uddannelse, som de er i gang med, men har fravalgt muligheden for at fortsætte deres uddannelse.

Kilde: UVM praktikpladsstatistik

800 elever ville kunne få en praktikplads, hvis de var parate til at flytte til en anden kommune eller landsdel eller parate til at skifte over til en beslægtet uddannelse. Der er f.eks. ledige praktikpladser inden for møbelindustrien og plastindustrien.

Kilde: DA’s Arbejdsmarkedsrapport 2009

1.100 har afbrudt færdiggørelsen af deres uddannelse, fordi de ikke vil skifte til en beslægtet uddannelse eller anden uddannelse inden for et beskæftigelsesområde, der udbydes med skolepraktik.

Arbejdsmarked
31. august 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden