AE tegner skræmmebillede om dagpenge

Ny rapport viser, at langt færre vil falde ud af dagpengesystemet end arbejderbevægelsen påstår.

Københavns Kommune har bestilt Rambøll til at lave en rapport om, hvor mange der vil falde ud af dagpengesystemet, når den kortere ydelsesperiode på 2 år træder i kraft i sommeren 2012.

Rapporten drøftes i dag i Københavns Kommunes Beskæftigelsesråd.

Tallene viser, at ca. 50 personer om måneden eller 650 på årsbasis risikerer at falde ud af dagpengesystemet i Københavns Kommune. Antager man, at Københavns Kommune er repræsentativ for hele landet, så svarer tallet til, at 4.800 risikerer at falde ud af dagpengesystemet.

Rapporten fastslår, at de lediges egen søgeaktivitet er afgørende vigtig. Det hedder bl.a. i rapporten:

”En høj grad af specialisering og en deraf følgende snæver jobsøgning – fagligt såvel som geografisk

- kan være med til at fastholde personer med en lang, videregående uddannelse længere tid i ledighed end nødvendigt.”.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tegner et skræmmebillede, når de påstår, at 20.000 vil falde ud af dagpengesystemet.

Hele baggrunden for den kortere dagpengeperiode er, at den enkelte og jobcentrene gør et større indsats tidligere i ledighedsforløbet. Det overser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fuldstændig.

Hensigten med den kortere dagpengeperiode er på ingen måder, at ledige skal falde ud af systemet. Hensigten er derimod at få et mere dynamisk arbejdsmarked, hvor de samme personer ikke er ledige i årevis.

Antallet af personer, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, er ikke større, end at det er muligt for jobcentrene og a-kasserne at gøre en særlig indsats. Det er muligt at minimere antallet af personer, der gerne vil og kan arbejde, og som mister retten til dagpenge.

Alle tidligere erfaringer med ændringer af dagpengeperioden viser, at tendensen til at finde job, lige før perioden udløber, gælder uanset periodens længde”.

Arbejdsmarked
31. august 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Rambøll: Dagpenge­modtagere i fare for at falde for den forkortede dagpengeperiode