Kampagneøkonomi fra arbejderbevægelsen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forsøger at stille sig til dommer for hvilke regeringer, der har formået at nedbringe ledigheden mest.

Arbejderbevægelsen har set på nogle af ledighedstallene, og konkluderer på den baggrund, at den socialdemokratisk ledede regering under Nyrup var bedre til at nedbringe ledigheden end de borgerlige regeringer i 1980’erne og i 00’erne.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har valgt ikke at inddrage erfaringerne under Anker Jørgensens regeringer i 1970’erne.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har begivet sig ud i en håbløs politisk motiveret kamp. Under den nuværende regering nåede ledigheden et historisk lavt niveau, før den mest omfattende økonomiske krise siden 1930’erne ramte Danmark, og det forsøger Arbejderbevægelsens Erhvervsråd nu at fremstille som en fiasko.

Nyrup startede sin regeringsperiode med at gemme et meget stort antal ledige danskere i f.eks. orlovsordninger og overgangsydelse. Senere blev der under Nyrup lavet en række fornuftige arbejdsmarkedsreformer, som bidrog til at skabe fremgang. Den reformproces har den nuværende regering fortsat. Senest med reformer af dagpenge og tilbagetrækning.

Arbejderbevægelsen laver en række fejl i sin analyse. De bruger nettoledighed. Det indebærer, at aktiverede ikke tæller med som ledige. Over tid har aktiveringsomfanget været meget forskelligt. Det kan påvirke tallene.

Arbejderbevægelsen bruger også absolutte tal. Det gør det noget nemmere, at være en succes, når ledigheden er 400.000 end når den er 200.000.

Tilbage står kun en fuldstændig klar konklusion: Ledigheden i dag er lavere end på noget tidspunkt under Nyrups regeringer”.

Arbejdsmarked
1. september 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk