Signalforvirring til kommunerne

Ankestyrelsen har underkendt Kolding Kommunes anvendelse af vikarer til afgørelse af sygedagpengesager, oplyser Kolding Kommune.

De indklagede sager handler efter det oplyste dog ikke om, at en kommune generelt ikke må anvende vikarer i forvaltningen, herunder til afgørelse af sygedagpengesager.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Ankestyrelsens behandling synes desværre allerede at give grobund for en del signalforvirring hos kommunerne og det private erhvervsliv.

Fra DA’s side har vi efterspurgt, at der bliver klarhed over rammerne, men det frygter vi, at den nye afgørelse ikke giver. Det hjælper heller ikke, at 3F fører skræmmekampagne mod anvendelse af vikarer. Det synes at være klart, at Ankestyrelsen ikke udtaler sig om kommuners almindelige mulighed for at anvende vikarer i forvaltningen.

Et dynamisk samspil mellem det offentlige og det private kan være et konstruktivt middel i forhold til de udfordringer, som Danmark aktuelt står overfor.”

Arbejdsmarked
2. september 2011
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk