96,5 pct. af eleverne kan færdiggøre deres førstevalg

Der er stort set uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd hævder, at elever på erhvervsuddannelserne tvinges til at droppe ud, holde pause eller skifte retning, fordi de ikke kan komme videre med uddannelsen uden praktikplads. 10-15 pct. af eleverne er ifølge AE-rådet tvunget til at vælge ny uddannelse i stedet.

Agenda skriver i dag, at alle elever på erhvervsuddannelserne har en uddannelsesgaranti, der betyder, at de kan færdiggøre en erhvervsuddannelse og at næsten alle kan få en skolepraktikplads inden for deres uddannelsesretning.

96,5 pct. af de praktikpladssøgende går på en af de 44 erhvervsuddannelser, hvor eleverne kan fortsætte i skolepraktik, mens de venter på praktikplads.

Chefkonsulent Simon Neergaard Holm:

”3,5 pct. Så lille er antallet af elever på erhvervsuddannelserne, der ikke kan fortsætte i skolepraktik på deres drømmeuddannelse. Resten kan fortsætte på deres uddannelse i skolepraktik, hvis de ønsker det. Vi er altså med andre ord meget tæt på fuld uddannelsesgaranti.

Det er også positivt, at 10 -15 pct. af eleverne som påpeget af AE-rådet efter grundforløbet vælger at skifte uddannelse, selv om de kan fortsætte i skolepraktik på deres drømmeuddannelse. Eleverne vælger nemlig at skifte over på uddannelser, hvor der er bedre mulighed for at få praktikplads.

Denne faglige mobilitet er sammen en tilsvarende geografisk fleksibilitet hjørnestene i erhvervsuddannelserne. For alle elever kan ikke få deres førstevalg opfyldt ligesom vi også ser på de videregående uddannelser.”

Uddannelse
5. september 2011
KONTAKT
LÆS MERE
Agenda: Ingen mangel på skolepraktik